Notities op het pad van de krijger

Deze website bestaat vooral uit blogs – notities van mijn ervaringen op het pad van de krijger. Dat pad gaat niet over fysieke vechtkunst maar over krijgerschap als levenskunst, levenshouding: leven als krijger.

Negatief zijn, klagen over het leven of geloven dat je het slachtoffer van iets of iemand bent – dat kennen we allemaal.
De houding van een krijger leren aannemen en weten dat niemand jou iets aandoet, is het moeilijkste wat er is.
Het vereist dat je alles en iedereen als gelijke gaat zien.
Er is heel veel persoonlijke macht voor nodig om dat te kunnen doen.

Théun Mares, The Toltec Teachings – Volume 6

Leven als krijger

Leven als krijger gaat over omgaan met de werkelijkheid – relaties, ziekte, geld, seksualiteit etc. – niets uitgezonderd. De realiteit zoals die is. Op dit pad zijn we allemaal leerlingen, omdat het Leven – Macht zeggen Toltecs – ons steeds weer voor nieuwe uitdagingen stelt met de praktische uitdagingen van alledag; geen glamour, niet het buitengewone.

Een krijger (m/v) leeft bij uitdagingen. Met zijn hart wijd open streeft hij ernaar onberispelijk trouw te zijn aan zijn Pad met Hart.

Ik, Steven Somsen, ben een leerling op dit pad. Op deze site doe ik in korte notities verslag van mijn bevindingen.

Achtergrond

Voor wie meer wil weten van de achtergronden van dit pad verwijs ik naar de Toltec Teachings in het menu hierboven. En verder naar Toltec Legacy en het Instituut for the Study of Man.

Die achtergronden komen ook in mijn notities naar voren; minder conceptueel en meer in hun praktische toepassing.