Leven zonder voorbehoud

Ik heet Steven Somsen.

Mijn interesse is: leven zonder voorbehoud, zonder terughouding. Het ‘Pad van de Toltec krijger’ beantwoordt daaraan.
De Toltec Teachings ken ik sinds 1997 en Théun Mares heb ik in 2001 ontmoet. Zijn werk en leven zijn een dagelijkse bron van inspiratie voor me; niet als studieobject maar om te leven.
Ik maak deel uit van een kring van mensen, over de hele wereld verspreid, die dit pad, ook wel het Pad van de Vrijheid genoemd, volgen.

leven als krijger

Jagen op Macht

Ik zou mezelf overigens geen krijger maar een ‘Jager op Macht’ * willen noemen – het stadium dat voorafgaat aan dat van ‘Krijger’. En niet eens een heel talentvolle. Dat laatste beschouw ik als een aanbeveling want zoals één van de Toltec aforismen zegt:

De beste jagers zijn niet zij met een natuurlijke aanleg voor jagen
maar zij die lang en hard hebben moeten vechten om alle knepen van het vak te leren.


Ik heb deze website gemaakt om de Legacy van de Toltecs in het Nederlands taalgebied te introduceren. In de hoop dat ik ook hier medereizigers vind om dit uitdagende Pad mee te delen.
Ik zie mensen – mannen en vrouwen – graag in hun kracht. Mannen gaan me daarbij misschien nog wel het meest aan het hart omdat ik zoveel ongeleefde potentie zie. Zie mijn andere website: volwassen-mannelijkheid.nl

* Met MACHT wordt niet ‘macht over anderen’ bedoeld maar Persoonlijke macht. Persoonlijke macht komt voort uit perceptie. Hoe vloeibaarder, flexibeler je bent in je waar-neming (!) van iets of iemand hoe meer persoonlijke macht wordt gegenereerd. Het effect ervan is ervaarbaar als kracht, vitaliteit, energie. ‘Het is niks anders dan een gevoel – een bijzonder soort stemming; sommigen noemen het geluk’, zegt Mares. Hij beschrijft ‘jagen op macht’ als een zeer speciale ‘onderneming’: je kunt het niet plannen en toch moet je een strategie hebben.