Toltec boeken

In de Toltec boeken van Théun Mares worden de concepten en technieken van het Pad van de Krijger uitgelegd. Onmisbaar voor degene die wil leren hoe ze op een praktische manier toe te passen op de grote verscheidenheid aan uitdagingen van ons dagelijks leven.
De Toltec boeken zijn – engelstalig alleen – bij Amazon.nl als zeer betaalbaar e-book verkrijgbaar en als als hardcover bij Renascent Legacy Press.

Hieronder een korte beschrijving van de inhoud van de Toltec boeken.

Return of the Warriors. De Toltec Teachings – 1

Toltec boekenDit eerste boek in de Toltec Teachings-serie introduceert het Pad van de Krijger en het Pad van Vrijheid. Dit is een ervaringsgerichte benadering van het leven, waarin het individu wordt geleerd om hun eigen, door ervaring verkregen kennis hoger te waarderen dan informatie verkregen via anderen.
Théun Mares introduceert de basisbegrippen van deze weg.
Hij introduceert ook de technieken die krijgers in hun dagelijks leven gebruiken om zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfbeschikking op te bouwen – de ware fundamenten voor vrijheid.
Ons leven vandaag de dag is gevuld met verandering en we worden voortdurend geconfronteerd met verwarring, onzekerheid, geweld en angst. De Toltec Teachings laten zien hoe we voorkomen dat we ons hulpeloos en machteloos voelen. Het enige wat we moeten doen is deelnemen.
Het boek gaat over leren hoop te vinden in een wereld die weinig hoop toont. Om het ontdekken van waarde in jezelf, wanneer je denkt minderwaardig te zijn. Het gaat erom genoeg in jezelf te leren geloven om te ontdekken dat je leven een avontuur is, dat je een doel hebt dat je uniek maakt, en dat als je dit doel eenmaal gevonden hebt, je leven opeens echt betekenis krijgt.
Echte persoonlijke groei vereist actie. De concepten niet alleen praktisch, ze moeten ook geleefd worden. Echte kennis en persoonlijke groei komt immers alleen voort uit ervaring – jouw levenservaring. Je kunt dus leren het leven praktisch voor je te laten werken en zin te ontdekken in je dagelijks leven.

Cry of the Eagle. De Toltec Teachings – 2

toltec boeken‘Cry of the Eagle’ is het vervolg op ‘Return of Warriors, waarbij meer geavanceerde begrippen worden geïntroduceerd. Leer strategisch te leven. De kenmerken van krijgerschap. Zijn natuurlijke vijanden. Waarom je moet geloven. De gemoedsgesteldheid van een krijger verwerven. En tenslotte de laatste twee technieken: je persoonlijke geschiedenis uitwissen en ‘dromen’. Deze technieken worden stapsgewijs gepresenteerd op een manier die voor iedereen toegankelijk is. Hoe kun je de uitdagingen van het leven overwinnen? Wat gebeurt er als het leven je weinig kansen lijkt te geven? Théun Mares legt uit dat niemand slachtoffer is. Hij laat zien hoe slachtofferschap ons ervan weerhoudt de uitdagingen van ons leven het hoofd te bieden. In dit boek geeft hij de sleutels tot genezing van het verleden en hoe we onze huidige uitdagingen kunnen gebruiken om echt in onszelf te leren geloven. Hij introduceert praktische technieken om een succesvol en vreugdevol leven op te bouwen – hoe traumatisch je verleden of je heden ook is.Het boek bevat ook een unieke en zeer effectieve gids hoe te leren dromen als een Toltec – een krachtig hulpmiddel voor zelftransformatie. Het bevat gedetailleerde instructies voor droomanalyse en het interpreteren van droomsymbolen. We moeten leren volledige verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven en ons handelen. We dienen de slachtoffermentaliteit, die zo wijdverbreid is in de wereld van vandaag, los te laten. De Toltec Teachings leren ons hoe persoonlijke macht kunnen claimen en hoe we daarmee het verschil kunnen maken. Het Pad van de Krijger is geen doel op zich. ‘Cry of the Eagle’ gaat over de onderlinge relatie van al het leven. Al onze acties, gedachten en emoties hebben een rimpel-effect. Het illustreert in zeer reële bewoordingen hoe we, als we onszelf in de voet schieten, ook de mensen om ons heen schade berokkenen.

The Journey of Adjustment. De Toltec Teachings – 3.1

Toltec Boeken Dit boek gaat over wat de levensreis van je vraagt.
Het is bewust eenvoudig – haast als kinderboek – geschreven.
Vergis je niet. Voor je het weet ben je slachtoffer geworden van je eigen selectieve perceptie.

Wat mist er in je leven? Zijn er teveel zorgen, conflicten en stress bijv.?
Is er genoeg ruimte voor jezelf, en wat betekent dat eigenlijk?

Ontdek hoe je ruimte kunt maken voor plezier ongeacht wat het leven je brengt.
Leer hoe je om kunt gaan met angst, met trauma, conflict en moeilijke relaties.
En hoe je het schuldspel – een valkuil – vermijdt en het verleden achter je laat.

Neem deel aan deze unieke ontdekkingsreis en leer jezelf echt kennen. Je leert op een nieuwe manier kijken naar je leven en je relaties. Zelfs de allermoeilijkste situaties leer je hanteren. Je vind de kracht om echte vrijheid en vreugde in je te leven brengen.

Dit boek is eerder verschenen onder de titel ‘This Darned Elusive Happiness’.

The Quest for Maleness. De Toltec Teachings – 3.2

Wat betekent het om man te zijn in deze tijd? 
In The Quest for Maleness neemt Théun Mares je mee op een zoektocht “naar de onberispelijke eer, de stille waardigheid, de onwrikbare hoop en de moed en volharding die inherent is aan de essentie van de ware man”. De Quest for Maleness biedt sleutels tot het geheim van mannelijke creativiteit en seksualiteit en de vreugde en voldoening die dat geeft.
Théun Mares laat zien hoe mannen weer in contact kunnen komen met de essentiële kern van hun mannelijkheid en hun ware potentieel als man.
Aan de orde komen:
Hoe om te gaan met maatschappelijk conditionering rondom man-zijn.
Hoe verwerf je kennis over jezelf en over je potentieel, nl. mannelijkheid.
Hoe in contact te komen met de creativiteit die inherent is aan alle mannen.
Hoe krijg je grip op gender en hoe ga je om met zowel mannen als vrouwen.
De aard en het doel van seksuele energie.
De plaats van rolmodellen en het effect van over-dominante moeders en zwakke vaders.
Hoe de natuurlijke kameraadschap tussen mannen te gebruiken om te inspireren, in plaats van elkaar naar beneden te halen.
En tenslotte: Kleine jongen en de Moeder; man onder mannen en je kracht claimen als man.

Unveil the Mysteries of the Female. De Toltec Teachings – 3.3

Na bewezen te hebben dat ze bijna alles net zo goed kunnen als mannen, of zelfs beter, is de vraag voor veel vrouwen: is dit het nou? Maar als we niet op een diep niveau begrijpen wat het betekent om man of vrouw te zijn blijft de verwarring en de strijd aanhouden.
In dit boek laat Théun Mares zien hoe vrouwen door het aannemen van mannelijk gedrag en logica zijn verleid om een vitaal deel van zichzelf in te ruilen voor mannelijke kwaliteiten die nooit blijvend geluk of vervulling zullen brengen. Hij legt uit waarom succes voor een vrouw iets heel anders is dan voor een man en hoe vrouwen dit kunnen bereiken zonder hun unieke individualiteit op te geven.

Concepten die worden behandeld in het boek zijn: de onzin van oude en nieuwe maatschappelijke conditionering; vrouw zijn in een mannenwereld; vrouw-zijn in een vrouwenwereld; het potentieel in de vrouw en hoe dat te realiseren; je tweeledige karakter onderkennen; de plaats van rolmodellen; het effect op vrouwen van over-dominante moeders en zwakke vaders; het geheim van succesvolle relaties.  

Het boek laat zien hoe vrouwen toegang kunnen krijgen tot hun ware aard en diepe en duurzame vervulling en betekenis kunnen vinden in hun leven. Het toont ook hoe mannen en vrouwen op intelligente wijze kunnen leren samenwerken en hoe beide zo hun volledige potentieel kunnen realiseren.

Mists of Dragon Lore. De Toltec Teachings – 4

Toltec boekenWat is echt geloof in Zelf, en hoe kunnen we dat bereiken? Hoe leren we genoeg te geloven in onze eigen capaciteiten om onze diepe innerlijke dromen te volgen? Hoe kunnen we ontsnappen aan onze zelfbeperkende twijfels en angsten?
De ‘Mists van Dragon Lore’ laat zien hoe we vooral gevangen zitten in de gemeenschappelijke droom – slaven van onze vroegere conditionering. In dit boek toont Théun Mares hoe we de aard van de illusoire droom kunnen herkennen die we geloven werkelijkheid te zijn. En hoe we dan zoveel vertrouwen in onszelf krijgen dat we ons bewust worden van ons potentieel en onze vrijheid claimen.
Je zult bereid moeten zijn om aan drie eisen te voldoen:
De eerste is dat je moet gaan geloven in jezelf.
De tweede dat je moet proberen je gevoel van afgescheidenheid te laten vallen.
De derde is dat je het hart en de moed moet hebben om deel te nemen aan echte democratie gebaseerd op groepsbewustzijn dat geboren is uit intelligente samenwerking, waarvan de basis de onderlinge relatie van al het leven is.
Daarom zal het accent in dit boek liggen op de voorbereidende stappen die leiden tot groepsbewustzijn.
Als je in bereid bent om aan deze drie eisen te voldoen, met de oprechte intentie dat je ze onberispelijk onder de knie wilt krijgen, dan zullen de Toltec Teachings voor je werken op manieren waarop je nu niet eens durft te hopen. Heb de moed om te durven, en het hart om in je eigen goddelijk potentieel te geloven.

Shadows of Wolf Fire. De Toltec Teachings – 5

Toltec boekenHet Pad van de Krijger is een pad van vrijheid.
Dit is het meest mystieke boek maar tegelijk is vrijheid voor de krijger geen mystiek, vaag concept. Ware vrijheid moet worden bevochten. En bereikt.

In ‘Shadows of Wolf Fire’ tilt Théun Mares de sluiers van een eeuwenoude mythe op. Hij voert ons terug naar de wortels van vrijheid, zoals die begraven liggen in een andere tijd, een andere plaats. Hier ontdekken we de verbazingwekkende aard van echte vrijheid. Een duidelijk pad, zij het voor gevorderden, wordt onthuld via een aantal tijdloze Toltec-waarheden die zijn vervat in o.a. een tweetal Wetten. Deze unieke en intens mooie beschrijvingen onthullen waarheden over het leven en over de bron van alle leven, die altijd ongrijpbaar zijn gebleven – voorbij de grenzen van ons normale begrip.
Onderwerpen zijn onder meer:
Hoe ontsnap je aan de beperkingen van je selectieve perceptie.
Hoe vind je hart in alles wat je doet.
De verwarring en conflicten tussen mannen en vrouwen oplossen.
Hoe daag je Macht uit en verwerft het.
En tenslotte, neem de sprong naar vrijheid en vindt de sleutels tot echte vriendschap en warmte.

The Book of Aphorisms. De Toltec Teachings – 6

De Toltec Teachings zijn van oudsher vervat in aforismen, kernachtige gezegdes. Ze geven elk een vitale waarheid weer.
Ze zijn altijd mondeling over gebracht.
Voor het eerst in hun lange geschiedenis heeft een van de ‘nagals’ – Théun Mares – de opdracht gekregen om deze nalatenschap op te schrijven.
Dit boek bevat ze allemaal.

Sommige, de meest eenvoudige, zijn bedoeld voor de leerling die aan het begin staat van zijn/haar reis op dit Pad van Kennis. Andere bedoeld voor gevorderden na jaren van grote en langdurige inspanning om een man of vrouw met Kennis te worden.

In het kader van dit boek zijn de aforismen zo door Théun samengesteld dat ze de zeven stadia van leren weerspiegelen.
Zo zijn leerlingen in staat hun eigen vragen te beantwoorden naarmate ze vorderen op het leertraject van Kennisverwerving.