Met de Graalmythe doet het unieke, individuele Pad met Hart zijn entree in de Europese geschiedenis.leven als krijger

Het onderstaande is deels een vertaling van een tekst van Jules Cashford over “Joseph Campbell and the Grail myth’.

De mythe van de Graal

“Voor Joseph Campbell vormde de Graalmythe het begin van Europa. Dit diepe verlangen en zoeken naar het onbekende was zonder weerga. Men had geen idee wat men eigenlijk zocht, ook geen idee hoe ernaar te zoeken. Maar men ‘wist’, geloofde, dit: dat het alleen te vinden was in het eigen hart.
Dat was het begin van een karakteristieke westerse manier van benaderen. Het aloude thema van de queeste was vanaf nu onomkeerbaar naar binnen gericht. Inspiratie, motivatie, richting en leiding zijn voor het eerst volledig individueel en uniek. Er is geen weg noch leraar die gevolgd kan worden. Alle wegen die al gevonden, bekend en bewezen zijn, zijn dwaalwegen die je afleiden van het vinden en gaan van jouw eigen weg.

In de legende over de Zoektocht naar de Heilige Graal uit de 13e eeuw verschijnt de gesluierde Graal kort aan de ridders van Arthur’s Ronde Tafel. De Graal roept allen op om te ont-dekken wie of wat ze is. Ze besluiten niet als groep maar ieder voor zich op weg te gaan. Dit is voor Joseph Campbell – de grootste mytholoog van de 20e eeuw – het teken dat een nieuwe ‘geest’, de essentie van de Europese spiritualiteit, zich openbaart.

Nadat de ridders hun wapenrusting aangetrokken hebben, de Mis bezocht en hun dankbaarheid betoond aan de koning ‘gingen ze het woud in, elk op een ander punt, daar waar het hen het meest ondoordringbaar leek, waar geen weg of pad was’.
Zo begint hun individuele reis, vertrouwend op eigen autoriteit en op de mysterieuze kracht van wat hen ‘roept’.

Sociale conditionering vs het Pad met Hart

Joseph Campbell beschrijft vervolgens hoe de oude, autoritaire orde – de katholieke kerk – zich van het verhaal meester maakt.
In de woorden van Cashford: “De Graal wordt tot symbool gemaakt van de bovennatuurlijke genade verstrekt door het heilig sacrament. Niet als een geschenk dat pas verworven kan worden als je ervoor kiest met volharding je eigen donkere en eenzame pad te volgen.”

Denk niet dat het in deze tijd anders is. De kerk mag dan in Europa zijn invloed grotendeels verloren hebben, er is, zoals dat gaat, een nieuwe orde (sociale conditionering) voor in de plaats gekomen. Net zo bepalend, net zo beperkend: een materialistische, rationele wereldbeschouwing.

Voor mannen en vrouwen van deze tijd is het vinden en volgen van je eigen Pad met Hart nog steeds de grote uitdaging.