De Toltecs zeggen dat Macht stroomt van Oost naar West naar Zuid en dan naar Noord.
Het is belangrijk als je iets echt wil veranderen in je leven om die stroom te volgen.
Of het nou gaat om oud gedrag te stoppen of een nieuwe relatie of project te starten of ander werk te vinden/creëren, het maakt niet uit.
Zo verander je machteloosheid in kracht

Vier richtingen

kracht
“De vier richtingen vertegenwoordigen vier kwaliteiten van bestaan of zijn.
De 4 belangrijkste technieken behoren bij een richting. De kwaliteiten die je verwerft als je de technieken praktisch leert toepassen heten de kenmerken van krijgerschap.” (Théun Mares)

Richting > Techniek > Kenmerk/kwaliteit
Oost > Recapituleren (denken) > Klaarheid
Noord > Niet-doen > Kracht
West > Persoonlijke geschiedenis uitwissen > Gevoel
Zuid > Indromen > Warmte/Macht/Intentie

Noord-Oost ‘loop’

Meestal volgen we niet die stroom. Denk bijv. aan nieuwjaarsvoornemens: je wil stoppen met roken, dus je neemt je voor dat te doen. Vaak gaat dat een tijdje goed en dan rook je weer. Toltecs noemen dat de Noord-oost loop (vicieuze cirkel). Voornemen > actie, voornemen > actie enz. Je blijft doen wat je al weet en het werkt niet: nieuw gedrag ontstaat niet. Je hebt de kracht niet. Ofwel: zo blijf je gevangen in machteloosheid.
“Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten” (narcotics anonymus, niet Einstein)
Maar het kan anders.

Het onbekende ik

De oorzaak is dat je meent jezelf te kennen terwijl er in werkelijkheid een groot deel van jezelf is wat onbekend, onbewust is. Je blijft met je voornemen binnen het gebied van het bekende zoals onderstaande afbeelding laat zien. Je kent het effect van je drijfveren – machteloosheid – maar niet wat ze veroorzaakt. Krijgerschap gaat er over dat je dat onbekende ingaat en zo zelfkennis en macht/kracht verwerft.
Je zult dus dieper moeten gaan, het onbekende in, wil je een kans van slagen hebben om te stoppen met roken, te stoppen met machteloosheid. Zo stroomt Macht (kracht).

De onderstaande afbeelding laat dat zien:
kracht

Als je echt iets wil veranderen (roken bijv.) zul je dus van
• het Oosten (Denken/Herinneren: wanneer en onder wat voor omstandigheden het roken begon) naar
• het Westen moeten gaan, het onbekende in, de plek van Voelen, Melancholie. Zo kun je bijv. voelend ontdekken wat er speelt rondom het roken. Waar heeft het mee te maken? Daarna ga je
• het Zuiden: de mysterieuze, onbekende plek van Macht, van al verworven Kennis (kwaliteiten die je al bezit die je kunt gebruiken) en je intentie (het nieuwe: stoppen met roken) Indromen en met Warmte/focus voeden. Daarna pas ga je naar
• het Noorden, de plek van Actie en Niet-doen: je stopt met roken.

Net als bij elektriciteit – kracht stroom – gebruik je polariteiten:
Oost-West of Denken-Voelen
Zuid-Noord of Intentie-actie.

Krijgers passen het toe op alles in hun leven.
Zo ga je van machteloosheid naar kracht.